Đến tháng 06 năm 2021 Bình Thuận đã trao đổi
641.283
văn bản qua mạng
giữa 437 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 20:37 ngày 21/06/2021)