Đến tháng 01 năm 2021 Bình Thuận đã trao đổi
247.214
văn bản qua mạng
giữa 436 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:15 ngày 27/01/2021)