Đến tháng 09 năm 2021 Bình Thuận đã trao đổi
975.231
văn bản qua mạng
giữa 437 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 20:45 ngày 27/09/2021)